Chính trị (31.08.2020 15:01)

UBND huyện Cư Jút, tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu KTXH, đảm bảo QPAN tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Sáng ngày 31/8/2020, UBND huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, đảm bảo QPAN tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020, tham dự Hội nghị về phía HĐND huyện, đồng chí Bùi Công Cường, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện tham dự; các đồng chí là thành viên UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; chủ trì Hội nghị gồm tập thể Lãnh đạo UBND huyện.

 

Đồng chỉ Chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị

 

Trong tháng 8, tập thể UBND huyện thực hiện nghiêm túc nguyên tắc làm việc, tập trung, thống nhất, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND huyện. Mọi hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, tuân thủ Quy chế làm việc của UBND huyện và quy định pháp luật hiện hành.

 

Tháng 8/2020, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trên địa bàn huyện, thời tiết đã có mưa nhiều nơi tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủy điện, tuy nhiên phần nào cũng ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng, điện năng lượng. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tình hình sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ dịch vụ, hàng hóa trong tháng chưa sôi động.

 

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được:

- Tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu năm 2020 trên toàn huyện gieo trồng được: 13.216 ha, đạt 101 % KH.

 

- Trong tháng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ, diện tích 6,2 ha; Lũy kế đến nay đã cấp cho 167 hộ, diện tích 79,15 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở cho 25 hộ, diện tích 3.018m2; kiểm tra liên ngành công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân tại xã Đắk Wil, Trúc Sơn.

 

- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 180 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.005 tỷ đồng, đạt 58,8%KH; Giá trị thương mại – dịch vụ tháng đạt 160 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.850 tỷ đồng đạt 60,5% KH. Tình hình hoạt động kinh doanh trên địa bàn ổn định, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa.

 

Thu ngân sách trong tháng 18.687 triệu đồng, tổng thu Ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay: 145.647 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán tỉnh giao, trong đó: Thu thuế và phí do huyện quản lý: 39.997 triệu đồng, đạt 76,9% KH. Chi ngân sách trong tháng 37.303 triệu đồng, tổng chi ngân sách trên địa bàn đến nay (kể cả chi ngân sách xã): 332.689 triệu đồng, đạt 66,1% KH.

 

- Tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu; kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020); kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020).

* Công tác Cải cách hành chính: Thực hiện phong trào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2020; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

- Trong tháng tiếp nhận 1.946 hồ sơ; Lũy kế đến nay đã tiếp nhận 14.452 hồ sơ; đã giải quyết và trả hồ sơ cho tổ chức, công dân 13.441 hồ sơ; đang giải quyết 230; không đủ điều kiện, tạm dừng, hồ sơ hủy 781 hồ sơ; quá hạn 18 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,9%; quá hạn là 0,1%.

 

* Công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tư pháp: Duy trì công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng Ban tiếp công dân huyện và các xã, thị trấn tiếp 17 lượt (17 người) đến khiếu nại về lĩnh vực đất đai; tiếp nhận và đã xử lý 11/17 đơn thư thuộc thẩm quyền, còn lại 06 đơn đang trong quá trình thu thập thông tin xử lý theo quy định của pháp luật. Kịp thời đăng tải kết quả tiếp công dân, kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên Trang thông tin điện tử huyện và phản hồi đến tổ chức, cá nhân được biết.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Giá cả nông sản duy trì ở mức thấp; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp; tiến độ thực hiện một số dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm so với yêu cầu, còn nhiều vướng mắc ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III/2020, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9/2020, cụ thể như sau:

 

1. Các phòng, ban, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 10, khóa VI; triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân gieo trồng vụ Thu đông 2020 theo Nông lịch; bố trí cơ cấu cây trồng, luân canh cây trồng hợp lý. Hướng dẫn nhân dân cách phòng bệnh trên đàn gia súc, cúm gia cầm, cách phòng và trị các loại bệnh trên cây trồng.

 

- Triển khai thực hiện Phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện trong mùa mưa, nguy cơ cao xảy ra giông lốc, sét đánh trên địa bàn huyện; Tập trung thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

 

3. UBND xã Cư Knia, Ea Pô đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020; các xã hoàn thành các tiêu chí về vườn mẫu, rẫy mẫu và khu dân cư kiểu mẫu theo kế hoạch.

 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục về đất đai, tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai 2013.

 

5. Giao Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 12/2003/TTg của huyện và xã; hỗ trợ lực lượng chốt chặn, tuần tra, truy quét tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật.

 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thu ngân sách, khai thác các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định pháp luật; chủ động rà soát, nắm chắc nguồn thu và đối tượng nộp thuế, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất, xây dựng cơ bản vãng lai phấn đấu đảm bảo cân đối ngân sách huyện. Kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách trên khâu lưu thông và hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai.

 

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020 theo nội dung Công văn số 3694/UBND-KTTH ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh.

 

7. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác (bạch hầu, sốt xuất huyết…); kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9.

 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

 

9. Phòng Y tế, Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiểm tra, giám sát việc công tác phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh trên người vào mùa mưa (bạch hầu, sốt xuất huyết, sốt rét và các loại bệnh truyền nhiễm khác); kiểm tra đảm bảo ATVSTP dịp Tết Trung thu 2020.

 

10. Thanh tra, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan duy trì công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả tiếp dân trên Trang thông tin điện tử huyện; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật không để phát sinh điểm nóng, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

11. Công an huyện làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông; đẩy mạnh các biện pháp phòng chống các loại tội phạm và phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

 

12.  Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các lực lượng tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên, xâm nhập; chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021.

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :