Tập trung cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (15.08.2019 13:49)
   
Cải cách thủ tục hành chính theo hướng “Ðơn giản hơn - Ðúng hẹn hơn - Thân thiện hơn” (12.08.2019 09:06)
   
Tập trung hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả (12.08.2019 09:05)
   
Nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong thực hiện chỉ số hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh (12.08.2019 09:04)
   
Hiện đại hóa nền hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp (12.08.2019 07:18)
   
Tin cải cách hành chính (08.08.2019 21:26)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2