Kho bạc Nhà nước Cư Jút, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 (30.08.2021 09:20)
   
Áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Kho bạc Nhà nước Cư Jút (04.07.2021 10:22)
   
Chi cục Thuế khu vực Cư Jút - Krông Nô đẩy mạnh giao dịch thuế qua hệ thống điện tử (26.05.2021 10:55)
   
Mở rộng sử dụng văn bản điện tử và cải cách hành chính (06.05.2021 10:57)
   
Mở rộng không gian thu ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút (04.05.2021 09:11)
   
Chấn chỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai (02.05.2021 10:57)
   
Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021 (31.03.2021 16:20)
   
Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp (04.03.2021 10:18)
   
50% cơ quan Nhà nước áp dụng tốt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (04.03.2021 10:16)
   
Huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (04.03.2021 08:36)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :