Xây dựng “Chính quyền điện tử” là quá trình phức tạp, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành (06.04.2020 16:24)
   
Huyện Cư Jút: Đẩy mạnh cải cách hành chính (06.04.2020 16:16)
   
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai (25.02.2020 11:07)
   
Công an tỉnh Đắk Nông chính thức đưa bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính vào hoạt động (05.02.2020 15:10)
   
Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (17.12.2019 20:59)
   
Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính (17.12.2019 20:57)
   
Lực lượng Công an Cư Jút tăng cường công tác giải quyết Thủ tục hành chính (11.11.2019 15:50)
   
Cư Jút, lực lượng chức năng đến tận nhà, giường bệnh cấp giấy chứng minh cho người dân (11.11.2019 15:48)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/10/2019 (11.11.2019 15:37)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 14/9/2019 (11.11.2019 15:35)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :