Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (17.12.2019 20:59)
   
Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính (17.12.2019 20:57)
   
Lực lượng Công an Cư Jút tăng cường công tác giải quyết Thủ tục hành chính (11.11.2019 15:50)
   
Cư Jút, lực lượng chức năng đến tận nhà, giường bệnh cấp giấy chứng minh cho người dân (11.11.2019 15:48)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 12/10/2019 (11.11.2019 15:37)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 14/9/2019 (11.11.2019 15:35)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 20/7/201+ (11.11.2019 15:33)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 17/8/2019 (11.11.2019 15:33)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 22/6/2019 (11.11.2019 15:31)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 18/5/2019 huyện Cư Jút (11.11.2019 15:27)
   

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập

0
0
6
6
4
2
2

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
3