Chỉ sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. (26.06.2024 15:44)
   
Huyện Cư Jút tập trung nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) (12.06.2024 22:12)
   
Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024 – 2026. (18.05.2024 15:47)
   
UBND huyện Cư Jút tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số năm 2023 (12.03.2024 22:09)
   
Huyện biên giới ở Đắk Nông có chỉ số hài lòng của người dân cao nhất (05.03.2024 21:35)
   
4 sở, ngành của Đắk Nông đứng đầu bảng về cải cách hành chính (03.03.2024 21:33)
   
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” (14.12.2023 10:13)
   
Công khai kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cu Jút năm 2023 (08.12.2023 08:43)
   
Xã Cư K'nia tích hợp song ngữ qua mã QR tra cứu thủ tục hành chính (15.11.2023 21:08)
   
Đắk Nông hướng dẫn đánh giá cải cách hành chính các sở, ngành (03.11.2023 20:55)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :