UBND tỉnh Đắk Nông triển khai 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông (10.08.2023 14:55)
   
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022, Huyện Cư Jút đứng đầu (27.05.2023 20:09)
   
Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) năm 2022: Đắk Nông xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên (20.04.2023 11:57)
   
TÌM HIỂU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN (10.04.2023 13:47)
   
UBND huyện Cư Jút: Tổng kết công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số năm 2022 (21.03.2023 11:21)
   
Huyện Cư Jút: Triển khai mô hình "ngày không viết" và "ngày không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính (02.03.2023 15:34)
   
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (21.02.2023 09:24)
   
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông năm 2023 (01.02.2023 19:58)
   
Đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (21.10.2022 11:28)
   
Rà soát, cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước (22.09.2022 21:00)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :