Hoạt động thường trực (27.03.2024 20:48)

HĐND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Năm

Sáng ngày 26/3, HĐND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nam. Tham dự Kỳ họp có 26/32 vị đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, đơn vị; Chủ tọa kỳ họp Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Bùi Công Cường, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan, ngày 26/3/2024, HĐND huyện Cư Jút đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Năm khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Thủ trưởng các phòng, đơn vị của huyện.

 

Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 3 HĐND huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua các Nghị quyết: Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Quang Hòa, Trưởng phòng tư pháp huyện; Nghị quyết thông qua Nhiệm vụ, dự toán quy hoạch chung đô thị Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đến năm 2045 và Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết khu du lịch dọc bờ sông Serrepok, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút.

 

Nghị quyết ban hành tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch; tổ chức thực hiện hiệu quả việc huy động các nguồn lực quan trọng của huyện để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

 

 

Các đ/c Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND chúc mừng Đ/c Lê Quang Hòa

 

Để nghị quyết khả thi sau khi ban hành, HĐND huyện đề nghị: UBND huyện, các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, sớm tổ chức triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của HĐND huyện vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.

 

Thực hiện: Giang Sơn - Vp


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :