Cải cách hành chính (04.07.2021 10:22)

Áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Kho bạc Nhà nước Cư Jút

Thực hiện Quyết định số 2396/QĐ-KBNN ngày 18/5/2021 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện và các văn bản chỉ của KBNN cấp trên, KBNN Cư Jút xây dựng và ban hành Quyết định số 118/QĐ-KBCJ, ngày 28/6/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 

Các lĩnh vực hoạt động của KBNN Cư Jút được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 gồm 11 quy trình thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.

 

Sơ đồ tương tác các quá trình HTQLCL

 

 

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp các dịch vụ hành chính công trên một nền tảng vững chắc. Đồng thời, đây là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch hóa quy trình, giải quyết công việc của KBNN Cư Jút. Cụ thể:

 

Một là, tạo ra các quá trình thực hiện công việc thủ tục hành chính công khai, minh bạch từ khâu tiếp nhận hồ sơ theo một quy trình chuẩn kèm theo tiến độ của các hạng mục hoàn thành về mặt thời gian giúp cho cơ quan, đơn vị quản lý nắm bắt được các công việc có khó khăn, vướng mắc từ đó đưa ra hướng giải quyết, xử lý triệt để. Mặt khác, giúp cho công chức nắm bắt được thời gian hoàn thành hồ sơ của mình để nhận hồ sơ một cách thuận lợi.

 

Hai là, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn nghiệp vụ, từ đó tạo ra sự chuyên nghiệp, đảm bảo tính liên thông trong quá trình xử lý công việc chuyên môn, như vậy sẽ nâng cao được chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

 

Ba là, tạo cơ chế giám sát cho lãnh đạo được thể hiện thông qua việc kiểm soát mục tiêu, đánh giá chất lượng công việc nội bộ của đơn vị đến từng công chức trong đơn vị từ đó đánh giá hiệu quả việc triển khai mục tiêu này.

 

Bốn là, giúp công chức nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong công việc. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng giúp cho công chức hiểu được tầm quan trọng của công việc đang đảm nhận, đặc biệt là vai trò của cá nhân trong giải quyết công việc của cơ quan. Điều này giúp cho giải quyết công việc hiệu quả và tránh tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy công việc.

 

Năm là, hạn chế tối đa các sai sót phát sinh trong quá trình giải quyết công việc. Việc ban hành những quy trình hướng dẫn công việc tạo thuận lợi cho công chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là trong công việc có độ phức tạp cao và đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận với nhau. Kết quả sẽ giúp công việc có tính chuẩn hóa cao và tránh được những sai sót cả chủ quan lẫn khách quan.

 

 

Tin: Lệ Mỹ, Anh Trung


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :