An ninh quốc phòng (12.09.2023 13:30)

UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức cho người dân cam kết không vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm trên địa bàn huyện năm 2023

Ngày 12/9/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 24/8/2023 của UBND huyện về việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức cho người dân cam kết không vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm trên địa bàn huyện năm 2023. Đ/c Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị.

 

 

Tại Hội nghị Lãnh đạo Công an huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện) phát biểu, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch và các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị, đại diện lãnh đạo Toà án Nhân dân huyện, Viện KSND huyện tham gia phát biểu, đề ra các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 24/8/2023 của UBND huyện.

 

 

Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn ANh Tú, Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cho các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

 

- Giao Công an huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả.  Phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng Bản cam kết với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và đảm bảo theo đúng các quy đinh pháp luật. Kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần cho đến khi kết thúc việc thực hiện Kế hoạch. Phấn đấu kết thúc đợt triển khai trước ngày 30/9/2023.

 

- Giao các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn,  đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể Hội viên, CBCCVC, người lao động và Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

- Giao UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các thôn, buôn, bon TDP trọng điểm, có nguy cơ phát sinh về tội phạm, tệ nạn xã hội, tàng trữ vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thuộc quyền quản lý để phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt Kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành việc ký cam kết tại các thôn trọng điểm trước ngày 20/9/2023.

 

Thực hiện: Giang Sơn - Vp


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :