Thông tin chỉ đạo điều hành (21.07.2021 10:10)

Thông báo chức vụ và chữ ký của ông Nguyễn Tuấn Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút khóa VII, NK 2021 - 2026

 

Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND huyện Thông báo chức vụ và chữ ký của ông Nguyễn Tuấn Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút khóa VII, NK 2021 - 2026

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :