Thông tin chỉ đạo điều hành (21.07.2021 10:05)

Thông báo chức vụ, chữ ký của ông Vũ Văn Bính, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 13/7/2021 của UBND huyện về việc Thông báo chức vụ, chữ ký của ông Vũ Văn Bính, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :