Thông báo (19.12.2023 09:33)

Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá VII - Tệp 2

 

1. Tờ trình về việc đề nghị bổ sung điêu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 102/TTr

 

2. Tờ trinh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024: 103/Tr

 

3. Tờ trình về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương; ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Cư Jút và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia: 107/TTr

 

4. Tờ trình về việc điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số: 108/TTr

 

5. Tờ trình về việc giao mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch vốn NSNN thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Cư Jút: 110/TTr

 

6. Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 111/TTr

 

7. Tờ trình về việc đề nghị ban ban nghị quyết chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025: 112/TTr

 

8. Tờ trình về việc đề nghị thông qua dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024: 116/TTr 

Xem danh sách chi tiếtBản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :