Thông báo (19.12.2023 09:17)

Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá VII - Tệp 1

 

1. Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh năm 2023:  501/BC-UBND

 

2. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024: 505/BC-UBND

 

3. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024: 557/BC-UBND

 

4. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024: 561/BC-UBND

 

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến trả lời ý kiến kiến nghị cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7: 561/BC-UBND

 

6. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 kế hoạch đầu tư công năm 2024: 571/BC-UBND

 

7. Báo cáo kết quả thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 phương án phân bổ kế hoạch vốn và dự toán NSNN thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024: 580/BC-UBND

 

8. Báo cáo về việc bổ sung một số nội dung của báo cáo số 561/BC-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng: 596/BC-UBND

 

9. Báo cáo tình hình thu thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024: 601/BC-UBND

 

10. Báo cáo tình hình KTXH, QPAN năm 2023 tóm tắt : BCTT

 

 

Xem danh sách chi tiếtBản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :