Công khai ngân sách (24.09.2019 14:16)

Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện V/v Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2018 huyện Cư Jút

undefined

Xem chi tiết Tại đây


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :