Nông nghiệp phát triển nông thôn (07.08.2019 14:23)

Nhiều khó khăn trong bảo đảm an toàn hồ đập

Bảo đảm an toàn hồ, đập là vấn đề được quan tâm chỉ đạo thời gian qua. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên công tác quản lý an toàn hồ, đập còn nhiều hạn chế và bất cập.

Nhiều công trình thủy lợi mất an toàn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đang có 237 công trình đập, hồ chứa và 25 đập dâng. Trong đó, hồ chứa lớn chỉ có 6 công trình, 139 công trình vừa, còn lại là công trình nhỏ. Hầu hết các đơn vị quản lý hồ đập hiện nay chưa thực hiện các nội dung quy định về an toàn hồ, đập.

Cụ thể, các đơn vị quản lý hồ, đập chưa kê khai, đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước; chưa lắp đặt hệ thống giám sát, vận hành. 100% công trình hồ, đập chưa có thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập, vùng hạ du đập…

Công nhân Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông nâng cấp các công trình phòng, chống lũ vùng hạ du ở huyện Krông Nô

Từ năm 2011 -2017, toàn tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp và làm mới được 63 công trình hồ, đập thủy lợi, với tổng vốn đầu tư 925,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương: 450,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 53,8 tỷ đồng, còn lại là vốn khác. Theo ông Lê Trung Kiên, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp - PTNT), toàn tỉnh đang có 174 công trình đập, hồ chứa nước bị xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn.

Thế nhưng hiện nay mới chỉ có 56 công trình được đưa vào các dự án đầu tư, nâng cấp. Còn lại 118 công trình chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa nâng cấp và đang có nguy cơ mất an toàn rất cao. Cũng do thiếu kinh phí, nên các đơn vị quản lý hồ, đập đang gặp nhiều khó khăn trong việc lập, xây dựng quy trình vận hành hồ chứa, lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát an toàn hồ, đập.

Siết chặt quản lý các hồ thủy điện

Toàn tỉnh hiện có 21 công trình hồ thủy điện của 15 chủ đầu tư. Những năm qua, cơ quan chức năng cũng đã có sự theo dõi, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư thủy điện triển khai các hoạt động về bảo đảm an toàn hồ đập. Các đơn vị đã có sự đầu tư về hệ thống thiết bị để theo dõi dòng chảy, rò rỉ từ thân đập; thống kê, nghiên cứu cụ thể các yếu tố mất an toàn. Đến nay đã có 15/15 hồ thủy điện được lắp đặt cột thủy trí để quan trắc thủy văn tại các vị trí như cửa nhận nước, cửa xả lũ, cửa xả tại nhà máy. 14/15 nhà máy thủy điện có sổ nhật ký vận hành theo dõi đầy đủ các thông số thủy văn theo quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt…

Công trình hồ Sadaco ở xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) bị xuống cấp nghiêm trọng

Tuy nhiên, Theo Sở Công thương, hiện nay vẫn còn nhiều nội dung về bảo đảm an toàn hồ đập chưa được các nhà máy thủy điện thực hiện tốt. Đó là các nội dung về quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du. Một số nhà máy thủy điện chưa có hệ thống camera theo dõi, quan trắc thông số thủy văn lưu vực hồ chứa. Cột thủy trí quan trắc thủy văn tại nhiều hồ thủy điện hiện nay đã mờ, khó nhận biết thông số kỹ thuật. Nhiều đơn vị thủy điện không thực hiện công tác quản lý, sửa chữa mốc giới, phạm vi bảo vệ đập thủy điện. Việc cắm mốc vùng phụ cận đập, vùng không được xâm phạm đập chưa được các nhà máy thủy điện làm đúng quy định. Có những đơn vị chưa lập phương án phòng, chống lũ lụt; không tập kết, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng cho hoạt động phòng, chống lụt bão…

Để siết chặt tình trạng nói trên, mới đây, Sở Công thương đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với 3 đơn vị chủ đập thủy điện có hành vi vi phạm về lĩnh vực an toàn đập ở mức nghiêm trọng, với số tiền tổng cộng 108 triệu đồng. Sở Công thương cũng thực hiện việc nhắc nhở, kiểm tra, theo dõi hoạt động khắc phục của các chủ công trình thủy điện.

Tập trung nâng cấp, sửa chữa công trình cấp bách

Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT

    <p style="text-align:justify">Trước thực t&ecirc;́ nhi&ecirc;̀u c&ocirc;ng trình bị hư hỏng, xu&ocirc;́ng c&acirc;́p, ngành N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p tỉnh đang tri&ecirc;̉n khai giải pháp là huy đ&ocirc;̣ng t&ocirc;́i đa ngu&ocirc;̀n lực từ các chương trình, dự án đ&ecirc;̉ t&acirc;̣p trung sửa chữa, n&acirc;ng c&acirc;́p các c&ocirc;ng trình, hạng mục c&acirc;́p bách, m&acirc;́t an toàn cao đ&ecirc;̉ kh&ocirc;ng xảy ra sự c&ocirc;́ g&acirc;y h&acirc;̣u quả lớn. Cụ th&ecirc;̉ như các c&ocirc;ng trình ở h&ocirc;̀ Cư Pu, Đắk Di&ecirc;r (Cư Jút), c&ocirc;ng trình h&ocirc;̀ Đắk R&#39;la, h&ocirc;̀ N&ocirc;ng trường Thu&acirc;̣n An (Đắk Mil)... Sở cũng chỉ đạo, đ&ocirc;n đ&ocirc;́c các đơn vị quản lý n&acirc;ng cao hi&ecirc;̣u quả hoạt đ&ocirc;̣ng, x&acirc;y dựng các phương án bảo v&ecirc;̣ đ&acirc;̣p, vùng hạ du, phòng ch&ocirc;́ng lụt bão sát với tình hình thực t&ecirc;́.</p>

    <p style="text-align:justify">***</p>

    <p style="text-align:justify"><strong>Tăng cường theo dõi, quản lý đ&acirc;̣p trong mùa mưa lũ</strong></p>

    <table align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.baodaknong.org.vn/database/image/2019/08/02/3103-KT-4.jpg" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <p style="text-align:justify">&Ocirc;ng Trịnh Văn Tường, Giám đ&ocirc;́c C&ocirc;ng ty TNHH&nbsp; MTV Khai thác c&ocirc;ng trình thủy lợi Đắk N&ocirc;ng</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p style="text-align:justify">Trong mùa mưa lũ, tại m&ocirc;̃i c&ocirc;ng trình thủy lợi mà đơn vị quản lý đ&ecirc;̀u b&ocirc;́ trí nh&acirc;n vi&ecirc;n, lao đ&ocirc;̣ng thường xuy&ecirc;n theo dõi, quản lý đ&acirc;̣p. Cùng với nhi&ecirc;̣m vụ nắm tình hình, dự báo t&ocirc;́t các tình hu&ocirc;́ng thì nh&acirc;n vi&ecirc;n này có trách nhi&ecirc;̣m làm đ&acirc;̀u m&ocirc;́i ph&ocirc;́i hợp với chính quy&ecirc;̀n, đoàn th&ecirc;̉ địa phương, đ&ocirc;̀ng thời tri&ecirc;̉n khai các k&ecirc;́ hoạch, phương án cụ th&ecirc;̉.</p>

    <p style="text-align:justify">***</p>

    <p style="text-align:justify"><strong>Nhanh chóng l&acirc;̣p bản đ&ocirc;̀ ng&acirc;̣p lụt vùng hạ du</strong></p>

    <table align="center">
      <tbody>
        <tr>
          <td style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.baodaknong.org.vn/database/image/2019/08/02/3103-KT-5.jpg" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <p style="text-align:justify">&Ocirc;ng Trương Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý C&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p, Sở C&ocirc;ng thương</p>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>

    <p style="text-align:justify">Theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP, ngày 4/9/2018 của Chính phủ v&ecirc;̀ Quản lý an toàn đ&acirc;̣p, h&ocirc;̀ chứa nước, hi&ecirc;̣n ngành C&ocirc;ng thương, chủ đ&acirc;̣p đang gặp khó trong vi&ecirc;̣c tri&ecirc;̉n khai đi&ecirc;̀u 27 của Nghị định. Đi&ecirc;̀u 27 quy định v&ecirc;̀ l&acirc;̣p bản đ&ocirc;̀ ng&acirc;̣p lụt vùng hạ du. Bản đồ ngập lụt l&agrave; bản đồ thể hiện phạm vi v&agrave; mức độ ngập của v&ugrave;ng hạ du đập khi hồ xả nước theo quy tr&igrave;nh, xả lũ trong t&igrave;nh huống khẩn cấp hoặc vỡ đ&acirc;̣p. Trong đó, v&ugrave;ng hạ du đập bị ảnh hưởng ngập lụt của nhiều đập tr&ecirc;n địa b&agrave;n một tỉnh, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp tỉnh chịu tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng, ph&ecirc; duyệt bản đồ ngập lụt v&ugrave;ng hạ du đập v&agrave; chuyển giao cho tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n khai th&aacute;c đập, hồ chứa nước c&oacute; li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng phương &aacute;n ứng ph&oacute; với t&igrave;nh huống khẩn cấp. Tuy nhi&ecirc;n hi&ecirc;̣n nay, nhi&ecirc;̣m vụ này chưa bi&ecirc;́t sẽ giao cho ngành N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p - PTNT, hay ngành C&ocirc;ng thương chủ trì. Bởi theo quy định, bản đồ ngập lụt v&ugrave;ng hạ du đập phải được x&acirc;y dựng, ph&ecirc; duyệt chậm nhất sau 3 năm kể từ ng&agrave;y Nghị định ban hành. Với kh&ocirc;́i lượng c&ocirc;ng vi&ecirc;̣c lớn n&ecirc;́u kh&ocirc;ng quy&ecirc;́t li&ecirc;̣t tri&ecirc;̉n khai khó đạt hi&ecirc;̣u quả cao.</p>
    </td>
  </tr>
</tbody>

 

Bài, ảnh: Hồng Thoan

Nguồn Đắk Nông online


Số lượt người xem: 0 Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Tin đang được cập nhật....

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  ...
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2