Cải cách hành chính (23.10.2023 20:35)

Huyện Cư Jút phát động cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp thúc đẩy CCHC, chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Cư Jút vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai cuộc thi “ tìm kiếm sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC) , chuyển đổi số năm 2023”.

 

the le     
  Nội dung dự thi là các đề xuất, sáng kiến, giải pháp, cách thức thực hiện mới trong công tác CCHC, chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt hơn công tác CCHC, chuyển đổi ở địa phương. Các đề xuất, sáng kiến, giải pháp, cách thức thực hiện mới trong công tác CCHC, chuyển đổi số phải đảm bảo các yêu cầu: Có tính mới, sáng tạo, độc đáo, không trùng với đề xuất, sáng kiến, giải pháp, cách thức thực hiện đã được áp dụng trong huyện; nếu đề xuất, sáng kiến, giải pháp, cách thức thực hiện trùng với tác giả/nhóm tác giả trong huyện phải có sự cải tiến, hiệu quả hơn; phải chứng minh được khả năng áp dụng vào thực tế và có hiệu quả; phải đảm bảo không vi phạm bản quyền của tổ chức, cá nhân khác đã được Nhà nước bảo hộ, công nhận.

Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 27/10/2023.


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :