Văn hóa (07.08.2019 14:23)

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông

Chiều ngày 19/3, Đoàn giám sát của UBTVQH đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018. Do đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc thực hiện các chính sách, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực vươn lên của người dân, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh bình quân giảm mỗi năm từ 2-3%; cơ cấu kinh tế đã có sự chuyến dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển các sản phẩm; bản sắc văn hóa được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Theo báo cáo năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 26,8%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,34%, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 63,41%. Đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh là 13,75%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 30,04%, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 42,19%.
Giai đoạn 2016-2018, áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 19,26%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 40,76%; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 54,40%. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 13,51% trên tổng số hộ toàn tỉnh, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đông bào dân tộc thiểu số là 30,14%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chồ là 38,57%.
Kết quả huy động nguồn lực Chương trình, Giai đoạn 2012 - 2015: Tổng nguồn vốn phân bổ cho Chương trình là 1.458,4 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, hỗ trợ: 1.096,3 tỷ đồng; Nguồn ngân sách địa phương: 146,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2018, Tổng kinh phí đã bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vừng 03 năm 2016 - 2018 là 248,7 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển: 185,3 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 63,4 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình giảm nghèo ở Đắk Nông vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương và không ít người dân chưa nhận thức đúng và đầy đủ trong công tác giảm nghèo, dẫn đên người nghèo, xã nghèo vẫn còn tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chù động vươn lên thoát nghèo. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, kịp thời về các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo. Chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của Trung ương thực hiện chưa đồng bộ, dẫn đến việc triển khai thực hiện ở địa phương còn lúng túng…

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Đoàn giám sát nghiên cứu đề xuất những chính sách phù hợp, giúp những hộ vừa thoát nghèo ổn định cuộc sống, hạn chế trường hợp nhiều hộ không muốn thoát nghèo. Trung ương cũng cần nghiên cứu có chính sách riêng đối với những tỉnh nghèo có đông dân tộc thiểu số.

Đ/c Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc


Phát biểu làm việc đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần nhanh chóng khắc phục những vấn đề còn vướng mắc để triển khai các chính sách hiệu quả hơn trong thực tiễn. Đoàn giám sát cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất tại buổi làm việc, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để có những giải pháp phù hợp…


Số lượt người xem: 0 Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Tin đang được cập nhật....

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  ...
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2