Cải cách hành chính (22.09.2023 21:05)

Đắk Nông cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương rà soát, cắt giảm thời gian, phí, lệ phí, các giấy tờ không cần thiết.

 

 

ictvietnam-mediacdn-vn-dsc0061-1632875686987323762404.jpg

Cắt giảm những thủ tục không cần thiết giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành Công văn 5375 chỉ đạo tập trung rà soát cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Nội dung công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật hiện hành triển khai thực hiện công tác rà soát, tập trung cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương rà soát, cắt giảm thời gian, phí, lệ phí, các giấy tờ không cần thiết…

 

UBND tỉnh Đắk Nông giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2023.

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :