Thông tin chỉ đạo điều hành (11.01.2024 14:35)

Cưỡng chế, thu hồi đất (đợt 3) triển khai dự án Khu dân cư tập trung TDP 3 thị trấn Ea T'ling huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút ban hành phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 3 đối với các hộ gia đình không chấp hành các quyết định thu hồi đất triển khai Dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3

 

1. Phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 3 đối với các hộ ông, bà : Nông thị tuyết, nguyễn quang thủy, Đoàn Đức Bằng, Nguyễn Thị Hường do không chấp hành các quyết định thu hồi đất triển khai dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn ealing huyện Cư Jút: 04/PA-BTHCCTHĐ

 

2. Thông báo thời gian địa điểm nội dung tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 139/QĐ-UBND về thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T'ling đợt 3 hộ bà Nguyễn Thị Hường: 03/TB-UBND

 

3. Thông báo thời gian địa điểm nội dung tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 979/QĐ-UBND về thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T'ling đợt 3 hộ bà Nông Thị Tuyết: 04/TB-UBND

 

5. Thông báo thời gian địa điểm nội dung tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 982/QĐ-UBND về thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T'ling đợt 3 hộ ông Nguyễn Quang Thuỷ: 05/TB-UBND

 

6. Thông báo thời gian địa điểm nội dung tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 141/QĐ-UBND về thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T'ling đợt 3 hộ ông Đoàn Đức Bằng: 06/TB-UBND

Xem danh sách chi tiếtBản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :