Công khai ngân sách (16.12.2019 15:11)

Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 13/12/2019 của UBND huyện về việc Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện trình HĐND huyện Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2020

undefined

Xem danh sách chi tiếtBản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :