Cải cách hành chính (03.03.2024 21:33)

4 sở, ngành của Đắk Nông đứng đầu bảng về cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2023.

 

Đối với các sở, ban, ngành có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc, 9 đơn vị xếp loại tốt và 9 đơn vị xếp loại khá.

ket-qua-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-nam-2023.jpg

Đồ họa: Thế Huy

Qua kết quả công bố cho thấy, các đơn vị có thứ hạng cao về CCHC như: Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh… không thay đổi nhiều so với kết quả năm 2022.

Đây là những đơn vị quan tâm, thực hiện tốt công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Các đơn vị này thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện CCHC.

Đối với các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của bộ, ngành quản lý về công tác CCHC.

Các cơ quan nay đã thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương về CCHC. Các cơ quan đã triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng dịch vụ trực tuyến, số hóa…

Các đơn vị có thứ hạng CCHC thấp do chưa kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế từ các năm trước. Cụ thể, việc tuyên truyền CCHC chưa đa dạng; thực hiện các hoạt động liên quan theo dõi thi hành pháp luật chưa tốt; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

Kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa tại một số đơn vị chưa tốt. Có những đơn vị thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp trong việc trễ hạn xử lý TTHC chưa đầy đủ, kịp thời. Một số đơn vị chậm triển khai đề án vị trí việc làm.

Việc chấp hành thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước về tài chính, ngân sách tại một số địa phương đạt tỷ lệ thấp. Việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm. Tỷ lệ văn bản điện tử; tỷ lệ hồ sơ TTHC trực tuyến tại một số đơn vị còn thấp…

ket-qua-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cap-huyen-nam-2023-o-dak-nong.jpg

Đồ họa: Thế Huy

Năm 2023, kết quả Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện tiếp tục không có đơn vị xếp loại xuất sắc. Qua theo dõi, đánh giá của UBND tỉnh cho thấy, công tác CCHC tại cấp huyện còn nhiều hạn chế. Một số huyện chưa kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế về CCHC từ các năm trước.

Cụ thể, việc tuyên tuyền CCHC chưa đa dạng; thực hiện các hoạt động liên quan đến theo dõi thi hành pháp luật các huyện làm chưa tốt. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện còn chậm, chưa hiệu quả.

Một số huyện triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC chưa tốt. Việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cấp huyện chưa kịp thời.

Kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa ở một số huyện làm chưa tốt. Có những huyện thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với những TTHC trễ hạn chưa đầy đủ; tỷ lệ văn bản điện tử, hồ sơ TTHC trực tuyến còn thấp…

huong-dan-quet-ma-qr(1).jpg

Mức độ hài lòng của người dân Đắk Nông đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan Nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2023 chưa cao

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát của tỉnh Đắk Nông cho thấy, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan Nhà nước (Chỉ số SIPAS) năm 2023 chưa cao.

Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện nói chung năm 2023 là 75,81% trên thang điểm 100.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2023, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm.

Các cơ quan, đơn vị đưa kết quả Chỉ số CCHC vào một trong những nội dung của công tác kiểm tra CCHC năm 2024. Các sở, ngành, địa phương cần có giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện Chỉ số CCHC trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Theo Đắk Nông online


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :