Tra cứu Văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh
Xem word online
2 Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Xem word online
3 Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Xem word online
4 Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về việc thành lập ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện Cư Jut nhiệm kỳ 2021-2026
Xem word online
5 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2021-2026
Xem word online
6 Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021
Xem word online
7 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện V/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, gắn với thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh trên địa bàn huyện Cư Jut
Xem word online
8 Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
9 149/TB-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện về việc thông báo thu hồi đất của Hộ Ông: Nguyễn Quang Thủy để thực hiện dự án Khu dân cư tập trung TDP 3 tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Xem word online
10 150/TB-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện về việc Thông báo thu hồi đất của Hộ Ông: Nguyễn Đức Sinh để thực hiện dự án Khu dân cư tập trung TDP 3 tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Xem word online
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :