Tra cứu Văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Chương trình số 92/CTr-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện V/v Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Cư Jut
Xem word online
2 Kết luận Thanh tra thực hiện các Chương trình MTQG tại các xã trên địa bàn huyện
Xem word online
3 Thông báo số 22/TB-UBND ngày 09/4/2020 của UBND huyện về việc thông báo công khai lực chọn tổ chức đấu giá tài sản
Xem word online
4 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
Xem word online
5 Thông báo số 16/TB-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện V/v Thu hồi đất thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu tại TDP1, thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
6 Thông báo số 14/TB-UBND ngày 13/3/2020 của UBND huyện V/v Thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3 thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
7 Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 04/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục VBQPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Xem word online
8 Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Về việc Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
Xem word online
9 Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung tổ dân phố 3, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút
Xem word online
10 Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện V/v ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND huyện Cư Jút
Xem word online
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :