Tra cứu Văn bản pháp luật
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND huyện V/v Thu hồi Giáy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
Xem word online
2 Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 07/8/2023 của Thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của PL về phòng chống tham nhũng tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
3 Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND huyện V/v hủy giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị
Xem word online
4 Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
5 Kết luận số 01/KL-TTr ngày 27/7/2023 của Thanh tra huyện về việc Thanh tra việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước tại UBND xã Ea Pô
Xem word online
6 Quyết định 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành, địa phương
Xem word online
7 Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 01/3/2023 của Thanh tra về việc thanh tra chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước tại UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
8 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chuyên sâu
Xem word online
9 Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
10 Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Xem word online
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :