Chính trị (01.06.2021 14:44)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, bảo đảm QPAN tháng 5 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

Thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, ngày 31/5/2021 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Chủ trì hội nghị gồm tập thể Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc 

 

Trong tháng 5, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và ổn định: Các lĩnh vực kinh tế cơ bản giữ nhịp độ tăng trưởng; chính quyền và nhân dân toàn huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng và chống dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao; chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VX và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm trình tự, thủ tục, thời gian quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quản lý tài nguyên, môi trường được chặt chẽ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biên giới được giữ vững.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thời tiết tiếp tục nắng hạn gây tình trạng thiếu nước sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn huyện; tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước còn chậm.

 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong tháng 5 như sau:

 

* Về Thu ngân sách: Trong tháng đạt 24.598 triệu đồng; Tổng thu Ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay: 172.706 triệu đồng, đạt 47,1% so với dự toán huyện giao, 57,2% so với dự toán tỉnh giao, trong đó: Thu thuế và phí do huyện quản lý: 47.227 triệu đồng, đạt 92,7% KH dự toán được giao; Thu tiền sử dụng đất 25.149 triệu đồng, đạt 27,9 % KH huyện giao, đạt 100,6% KH tỉnh giao. Chi ngân sách trong tháng đạt 33.962 triệu đồng. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đến nay 219.015 (kể cả chi ngân sách xã) đạt 44% KH huyện giao.

 

* Sản xuất nông nghiệp: Cây trồng Đông Xuân hiện đã thu hoạch xong, cụ thể: Lúa 1.230 ha, năng suất bình quân 6,4 tấn/ha, sản lượng 7.872 tấn (Đông xuân chính vụ 923 ha, Đông xuân sớm 307 ha); khoai lang 15 ha, năng suất bình quân 18 tấn/ha, sản lượng 270 tấn; ngô 31 ha, năng suất bình quân 6,8 tấn/ha, sản lượng 210 tấn; khoai môn 45 ha, năng suất bình quân 20 tấn/ha, sản lượng 900 tấn. Vụ Hè Thu năm 2021 đến nay toàn huyện đã gieo trồng được khoảng 250ha, ước đạt 24%KH. Trên cây công nghiệp nhân dân đang tiếp tục thu hoạch điều niên vụ 2020; chăm sóc vườn cây cà phê, hồ hiêu, câu ăn quả (tỉa cành, chặt cây sống, …) Tình hình dịch bệnh trên cây trông không có diễn biến phức tạp, do nhân dân có những biện pháp chủ động trong công tác phòng trừ dịch bệnh.

 

 

* Công tác xây dựng nông thôn mới: Thành lập Ban Tổ chức và chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với 02 xã Ea Pô và Cư Knia; tiếp tục hướng dẫn xã Đắk Drông hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021 theo kế hoạch.

 

* Công tác quản lý đất đai: Trong tháng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 30 hộ, diện tích 3,88 ha; Lũy kế từ đầu năm đến nay cấp cho 95 hộ, diện tích 32ha.

 

* Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đấu giá quyền sử dụng đất: Tiếp tục xây dựng Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Bệnh viên đa khoa chuyên sâu tại TDP 1; xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.

 

* Sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công ngiệp – Thương mại – Dịch vụ; Xây dựng cơ bản: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 300 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.280 tỷ đồng, ước đạt 33%KH; Giá trị thương mại – dịch vụ tháng ước đạt 400 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.400 tỷ đồng, ước đạt 42% KH.

 

 

* Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng; duy trì các hoạt động theo dõi, giám sát, điều tra, xác minh, lấy mẫu, cách ly các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính đến nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc Covid-19.

 

* Về lĩnh vực văn hóa, truyền thông: Tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật lên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 năm 2021 trên địa bàn các xã, thị trấn; tuyên truyền ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất Đất nước  và ngày Quốc tế lao động (30/4 – 01/5); ngày gỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Hồng Quang - Chủ tịch UBND huyện đề ra kế hoạch  và các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 như sau: 

 

1. Công tác tổng kết Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

 

Công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng 5 năm 2021, Cuộc Bầu cử đã được cả hệ thống chính trị huyện vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công.

 

- Giao Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác sau Bầu cử; chuẩn bị nội dung tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tổng kết Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện công tác thu hồi, quản lý con dấu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông, UBND các xã, thị trấn tập trung công tác tuyên truyền kết quả cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông tin cơ sở đê nhân dân trên địa bàn biết.

 

2. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi, đánh giá tình hình để chủ động có giải pháp cụ thể, phù hợp, kịp thời; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện mục tiêu kép: vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

 

3. Công tác nông nghiệp, nông thôn, phát triển chăn nuôi: Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân gieo trồng vụ Hè Thu năm 2021 đảm bảo tiến độ theo nông lịch, bố trí cơ cấu cây trồng, luân canh cây trồng hợp lý; rà soát, thống kê số lượng cây phân tán trồng mới năm 2021 để có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chưa thực hiện.

 

 4. Công tác thu, chi ngân sách:  Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong  tháng 5 năm 2021 đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là phần thu do huyện quản lý đạt 92,7%KH cả năm. UBND huyện ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được, sự nỗ lực phấn đấu của ngành thuế thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả đã được, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, xử lý nợ đọng thuế không để phát sinh nợ mới phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch được giao.

 

5. Công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng:

 

- UBND xã Tâm Thắng chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại vị trí đất của Đoàn địa chất 704 để triển khai đầu tư xây dựng Điểm số 17 (Cầu Sêrêpốk) thuộc các điểm trong khu vực Công viên địa chất Đắk Nông.

 

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Ea Tling khẩn trương hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư tập trung TDP 3, thị trấn Ea Tling; tham mưu UBND huyện hoàn thiện Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Bệnh viện chuyên sâu tại TDP 1, thị trấn Ea Tling của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bệnh viện Xuyên Á.

 

6. Công tác cải cách hành chính: Các phòng, ban, đơn vị tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính; khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng đã được trang bị nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. UBND huyện khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để ứng dụng vào trong thực tiễn quản lý góp phần duy trì vị thế dẫn đầu của huyện trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

7. Công tác quốc phòng, an ninh Lực lượng vũ trang huyện: Tiếp tục tăng cường công tác bám nắm địa bàn, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới;  Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai công tác xây dựng hệ thống văn kiện Diễn tập tác chiến phòng thủ cấp huyện năm 2021; thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập trong tháng 8/2021; đồng thời, hướng dẫn UBND xã Cư Knia, UBND xã Đắk Drông làm tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 theo Kế hoạch.

 

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :