Chính trị (11.05.2021 09:07)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, bảo đảm QPAN tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021

Thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, ngày 10/5/2021 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021. Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Chủ trì hội nghị gồm tập thể Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc 

Trong tháng 4, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và ổn định: Các lĩnh vực kinh tế cơ bản giữ nhịp độ tăng trưởng; chính quyền và nhân dân toàn huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng và chống dịch bệnh COVID-19, đến nay chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19; hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vận chuyển hàng hóa tăng so với tháng trước; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao; chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa VX và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm trình tự, thủ tục, thời gian quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quản lý tài nguyên, môi trường được chặt chẽ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biên giới được giữ vững.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Thời tiết tiếp tục nắng hạn có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn huyện; tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước còn chậm; một số khoản thu thuế, phí tại một số xã, thị trấn tiến độ thu còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ dự án.

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong tháng 4 như sau:

 

* Sản xuất nông nghiệp: Cây trồng Đông Xuân hiện đã thu hoạch xong, cụ thể: Lúa 1.230 ha, năng suất bình quân 6,4 tấn/ha, sản lượng 7.872 tấn (Đông xuân chính vụ 923 ha, Đông xuân sớm 307 ha); khoai lang 15 ha, năng suất bình quân 18 tấn/ha, sản lượng 270 tấn; ngô 31 ha, năng suất bình quân 6,8 tấn/ha, sản lượng 210 tấn; khoai môn 45 ha, năng suất bình quân 20 tấn/ha, sản lượng 900 tấn; Hướng dẫn nhân dân làm đất chuẩn bị gieo trồng vụ Hè thu năm 2021.

 

* Công tác xây dựng nông thôn mới: Chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với 02 xã Ea Pô và Cư Knia và đăng ký xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023.

 

* Công tác quản lý đất đai: Trong tháng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ, diện tích 2,8ha; lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 73 hộ, diện tích 24,12 ha.

 

* Sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công ngiệp – Thương mại – Dịch vụ; Xây dựng cơ bản: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 300 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.280 tỷ đồng, ước đạt 33%KH; Giá trị thương mại – dịch vụ tháng ước đạt 400 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.400 tỷ đồng, ước đạt 42% KH.

 

* Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách trong tháng đạt 18.022 triệu đồng. Tổng thu Ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay: 148.108 triệu đồng, đạt 40,4% so với dự toán huyện giao, 49,1% so với dự toán tỉnh giao, trong đó: Thu thuế và phí do huyện quản lý: 36.455 triệu đồng, đạt 71,5% KH dự toán được giao; Thu tiền sử dụng đất 23.445 triệu đồng, đạt 26% KH huyện giao, đạt 93,8% KH tỉnh giao.

 

* Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng; duy trì các hoạt động theo dõi, giám sát, điều tra, xác minh, lấy mẫu, cách ly các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính đến nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc Covid-19.

 

* Về lĩnh vực văn hóa, truyền thông: Tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật lên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2021.

 

*Công tác chuẩn bị bầu cửChuẩn bị và tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026 đảm bảo thời gian quy định.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Hồng Quang - Chủ tịch UBND huyện đề ra kế hoạch  và các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 như sau: 

 

1. Tăng cường công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026 đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật; báo cáo tiến độ bầu cử, kết quả kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo thời gian quy định.

 

2. Tham gia phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa TT. HĐND, UBND và BTT UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 

3. Ngành Nông nghiệp hướng dẫn nhân dân chuẩn bị đất, giống, vốn, các loại vật tư nông nghiệp và gieo trồng cho sản xuất vụ Hè thu 2021 theo Nông lịch, bố trí cơ cấu cây trồng, luân canh cây trồng hợp lý; tổ chức điều tiết lượng nước tại các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp một cách hợp lý và có hiệu quả, không để thiếu nước vào cuối vụ. Hướng dẫn nhân dân cách phòng bệnh trên đàn gia súc, cúm gia cầm, cách phòng và trị các loại bệnh trên cây trồng; Chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ đón nhận xã Cư Knia, Ea Pô đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 đảm bảo trang trọng, ý nghĩa; Báo cáo Tổng kết 5 năm Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

 

4. Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thủ tục về đất đai, tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai 2013.

 

5. Ngành Tài chính tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế không để phát sinh nợ mới. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021 theo nội dung Công văn số 1649/UBND-NCKHTT ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh.

 

6.  Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT năm 2021 của cấp xã tiến tới Đại hội cấp huyện; Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lich.

 

7.  Ngành Y tế duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Kế hoạch phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, giai đoạn 2021-2025.

 

8. Công an huyện làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm và phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông; đẩy mạnh các biện pháp phòng chống các loại tội phạm và phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian trước, trong và sau bầu cử.

 

9. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các lực lượng tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên, xâm nhập, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau bầu cử.

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :