Chính trị (30.10.2020 10:38)

Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị giao ban quy chế phối hợp giữa Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 02 Đồn biên phòng 751, 753 tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020

Ngày 30/10/2020 Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút tổ chức Hội nghị giao ban quy chế phối hợp giữa Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 02 Đồn biên phòng 751, 753 tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020. Chủ trì Hội nghị Đ/c Nghiêm Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo cơ quan Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 02 Đồn biên phòng 751, 753 , Trưởng Công an, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đánh giá trong tháng 10, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; Cơ quan Quân sự huyện và Công an huyện, các đồn Biên phòng đã thực hiện tốt công tác phối hợp. Đặc biệt, Công an huyện đã thường xuyên trao đổi với Ban CHQS huyện về tình hình địa bàn đảm nhiệm, phối hợp trao đổi thông tin và xác minh thông tin với các đơn vị Quân đội và Công an cấp trên đứng chân trên địa bàn và đã thống nhất được những nội dung thông tin quan trọng kịp thời phục vụ công tác QP – AN ở địa phương. Tháng 10 năm 2020 phối hợp giữa 03 lực lượng trao đổi thông tin 17 lượt có chất lượng tốt. Thường xuyên quán triệt Chỉ thị 62-CT/TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường giáo dục Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới. Các lực lượng đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban, ngành đoàn thể, quần chúng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, quần chúng nhân dân; thực hiện tốt việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt, phát hiện và đấu tranh chống các âm mưu hoạt động phá hoại gây rối bạo loạn, khủng bố của địch. Xây dựng kế hoạch nắm tình hình và bảo vệ đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Nông, các ngày lễ lớn và duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương, các lực lượng nắm tình hình đứng chân trên địa bàn nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế tối đa việc câu móc hoạt động của các thế lực thù địch. Thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với Công an và Bộ đội biên phòng thực hiện chức năng bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia. Để kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý người xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên giới. Làm tốt công tác quản lý việc qua lại biên giới của nhân dân. Phối hợp tuyên truyền Luật biên giới Quốc gia, Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền”, Nghị định 136/NĐ-CP. Phối hợp với Quân sự, Biên phòng tham gia tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu, hoạt động chống vượt biên xâm nhập trên tuyến biên giới. Trong tháng các lực lượng đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ Đại hội đảng tỉnh Đắk Nông, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

 

Đ/c Nguyễn Thiên Nga - Phó Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện báo cáo tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đ/c Nghiêm Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn; nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và phát huy sức mạnh tổng hợp của ba lực lượng, trong thời gian tới tiếp tục phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Nghị định 03/2019/NĐ-CP.

 

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :