Cải cách hành chính (21.03.2023 11:21)

UBND huyện Cư Jút: Tổng kết công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số năm 2022

Sáng ngày 20/3, UBND huyện Cư Jút tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm, Chuyển đổi số năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác CCHC năm 2022 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên việc giải quyết TTHC còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là triển khai các phần mềm hỗ trợ chưa có sự đồng bộ ảnh hưởng đến công tác CCHC, chưa có văn bản xin lỗi công dân khi trễ hẹn hồ sơ; hệ thống sổ sách theo dõi và thực hiện ở cấp xã chưa đầy đủ; ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành tại một số Phòng, Ban chưa cao, tỷ lệ hồ sơ giấy còn nhiều, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh chưa cao; ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa tốt …

 

 

Theo báo cáo, trong năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch phát động phong trào thi đua CCHC, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về CCHC trên địa bàn. Tiếp nhận 16.333 hồ sơ, đã giải quyết hơn 15.600 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 95,5%; cấp xã tiếp nhận hơn 8.700 hồ sơ, giải quyết hơn 8.500 hồ sơ, tỷ lệ đạt 98%; nhiều lĩnh vực trong công tác CCHC đã thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều lĩnh vực hạn chế, các chỉ số còn thấp…
     

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trong năm 2023 các phòng, ban chuyên môn của huyện và bộ phận một cửa của các xã, thị trấn cần xây dựng Bộ tiêu chí CCHC để có cơ sở đánh giá trong thời gian tới; thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu của các đơn vị và CBCC trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác CCHC đến CBCC và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và cắt giảm TTHC; chủ động áp dụng CNTT trong giải quyết TTHC…đặc biệt “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn; đề ra các giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo hiệu quả (gia tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ); tiếp tục thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

 

 

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022./.

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Vp


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :