Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chúc mừng năm mới 2019 - An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý!
Hoạt động của thường trực HĐND&UBND huyệnThứ 6, Ngày 08/08/2014, 10:35

Huyện ủy Cư Jút quán triệt Nghị quyết TW9 (khóa XI)

Huyện ủy Cư Jút vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33 của BCT Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Chỉ thị số 36 của  Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quyết định số 244 của BCH Trung ương Đảng về ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Trong đó, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đề ra như: Xây dựng con người mới phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện tiếp thu các nội dung, tinh thần chỉ đạo và các vấn đề cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, chỉ thị, quy chế bầu cử của Trung ương Đảng để truyền đạt và triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới ở địa phương, cơ sở.

Tùng Nhi
 

Nguồn tin: Đài TT-TH huyện Cư Jút

Số lượt người xem: 99Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
1
8
0
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6