Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10!
Hoạt động của thường trực HĐND&UBND huyệnThứ 2, Ngày 09/03/2015, 15:55

Thực hiện các Nghị quyết 34 và 19 của HĐND tỉnh: Tiến độ còn chậm, gặp khó khăn về nguồn vốn

Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện các Nghị quyết 34 ngày 19/12/2013 về “Đề án kiến cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên các trường học mầm non, trường học phổ thông công lập ở tỉnh Đắk Nông 2014-2016”, Nghị quyết 19 ngày 19/7/2013 về “Đề án triển khai thực hiện xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh tại các trường học mầm non, trường học phổ thông công lập tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013-2016”.

 

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, hiện nay việc triển khai các nội dung của các đề án vẫn còn chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 34, trong năm 2014, theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ xây dựng 130 phòng học kiên cố tại các trường mầm non; trong đó, ở vùng 1 là 27 phòng, vùng 2 là 52 phòng và vùng 3 là 51 phòng. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện là 65 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh là 38,5 tỷ đồng, vốn huy động và ngân sách cấp huyện là 26,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vì việc phân bổ các nguồn vốn không đảm bảo theo kế hoạch đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình.

Cụ thể, trong khi ngân sách của tỉnh đã phân bổ được trên 31,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 81,1% thì ở các địa phương chỉ có huyện Đắk R’lấp phân bổ được 500 triệu đồng, chiếm 1,8% so với kế hoạch. Vì vậy, hiện nay toàn tỉnh mới chỉ hoàn thành được 73/130 phòng, đạt 56,1% so với kế hoạch đề ra; trong đó, vùng 3 được 59 phòng, vùng 2 được 14 phòng, còn ở vùng 1 không xây dựng được phòng nào.

Một phần lớn là do các địa phương, các cơ sở giáo dục chưa huy động được nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa trường học. Trong khi đó, ở vùng 3, do nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh cấp thì xây dựng được 59/52 phòng, vượt 15,6% so với kế hoạch đề ra.

Việc các địa phương không cân đối, bố trí vốn thực hiện đã dẫn đến tình trạng thiếu phòng học; nhiều trường ở các vùng 1 và vùng 2 phải sử dụng phòng học mượn, tạm không đúng quy cách, hoặc thực hiện các biện pháp như tăng quy mô học sinh/lớp, cắt giảm chương trình để học 1 buổi.

Khu nhà vệ sinh Trường tiểu học Quang Trung (Đắk Glong) phải “đóng cửa” do vận hành không tốt

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 19 thì tiến độ cũng chậm. Theo kế hoạch, trong năm 2014, toàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới 131 công trình nước sạch và cải tạo 30 công trình; xây mới  3.554 m2  và cải tạo 753 m2 nhà vệ sinh. Cả hai hạng mục có tổng vốn đầu tư là trên 65,3 tỷ đồng.  Tuy nhiên, cho đến nay, toàn tỉnh chỉ mới hoàn thành được 88/131 công trình nước sạch, đạt khoảng 54% so với kế hoạch; còn về nhà vệ sinh, thì cũng chỉ mới xây mới và cải tạo được  2.070 m2 , đạt 44,5%.  

Ngoài những khó khăn về nguồn vốn thì việc thực hiện cả hai đề án vẫn còn nhiều điểm hạn chế, bất cập. Cụ thể như hầu hết các công trình đã hoàn thành đều không có thẩm định, phê duyệt phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Việc giao trách nhiệm cho chủ đầu tư cũng chưa thống nhất. Ở một số điểm trường, chủ đầu tư chưa tính toán kỹ mặt bằng xây dựng để tiếp tục xây dựng các khu phụ trợ kèm theo. Ở một số trường mầm non thì chủ đầu tư bố trí thiết bị không phù hợp với lứa tuổi nên không phát huy hiệu quả sử dụng.

Cùng với đó, hiện nay chưa có thiết kế mẫu cho các khu nhà vệ sinh nên khi xây dựng, nhiều công trình chưa đảm bảo được theo yêu cầu. Một số công trình lại được xây dựng xa khu vực học tập, nhưng lối đi không được bê tông hóa nên không đảm bảo vấn đề vệ sinh trong mùa mưa. Một số điểm trường khi lập đề án thì thuộc vùng 3 nhưng khi Quyết định 447 ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực thì điểm trường lại thuộc vùng 2 nên khó khăn trong việc huy động nhân dân đóng góp.

Trong năm 2015, toàn tỉnh tiếp tục đặt kế hoạch xây dựng 132 phòng học kiên cố tại các trường mầm non công lập; xây mới 119 công trình nước sạch và cải tạo 34 công trình; xây dựng mới 2.522 m2  và cải tạo 548 m2  nhà vệ sinh. Thế nhưng, với thực tế thực hiện đạt thấp như năm 2014 thì những mục tiêu đề ra trong năm 2015 xem ra cũng khó có thể đạt được, nếu không có sự thay đổi trong phương thức thực hiện.

Bài, ảnh: Va Ly

Nguồn: Báo Đăk Nông


Số lượt người xem: 81Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
7
0
0
0
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
8