Phiếu chuyển đơn số 47/PCD-TCD ngày 21/8/2019 về việc chuyển đơn ông Nguyễn Viết Bình - TDP 3, Ea Tling (22.08.2019 11:05)
   
Giấy mời số 17/GM-TCD về việc tiếp dân định kỳ (ông Vũ Văn Công, Vũ Văn Giáp, Vũ Văn Doanh, Vũ Văn Hùng, Vũ Văn Hiệp, Bon U1, Ea Tling) (22.08.2019 11:03)
   
Giấy mời số 16/GM-TCD ngày 21/8/2019 về việc tiếp công dân định kỳ (ông Nguyễn Viết Bình, TDP3, Ea Tling (22.08.2019 10:58)
   
Thông báo số 21/TB-TCD ngày 16/8/2019 của ban TCD về việc không thụ lý giải quyết đơn (ông Trương Công Hoa - Cụm 3 tầng - Ea Pô) (19.08.2019 12:29)
   
Phiếu chuyển đơn số 45/PCĐ-TCĐ ngày 08/8/2019 của Ban TCD về việc chuyển đơn ông Nông Văn Mạnh - thường trú Mai Hắc Đế - BMT (09.08.2019 10:45)
   
Phiếu chuyển đơn số 44/PCĐ-TCD ngày 8/8/2019 về việc chuyển đơn ông Bùi Văn Dung - Thôn 2 - xã Trúc Sơn (09.08.2019 10:42)
   
Giấy mời số 06/GM-TTr ngày 06/8/2019 của Thanh tra huyện về việc Làm rõ nội dung phản ánh kiến nghị của ông Trương Công Hoa - Cụm Ba tầng - xã Ea Pô (07.08.2019 07:44)
   
Phiếu chuyển đơn số 43/PCD-TCD ngày 01/8/2019 của Ban Tiếp công dân về việc chuyển đơn ông Trần Văn Hoàng - Thôn Đồi Mây - xã Đắk Wil (06.08.2019 10:02)
   
Giấy mời số 15/GM-TCD ngày 30/7/2019 về việc tiếp công dân định kỳ (ông Nguyễn Đình Tài thường trú 150 Nguyễn Văn Linh - Ea TLing) (31.07.2019 09:38)
   
Tin TÌNH HÌNH TCD VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ (24.05.2019 13:36)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2