Công văn số 11766/UBND-VP ngày 10/5/2023 của UBND huyện về việc xem xét giải quyết đơn kiến nghị bà con TDP 3, thị trấn Ea Tling (10.05.2023 15:17)
   
Công văn số 1168/UBND-VP ngày 10/5/2023 của UBND huyện về việc xem xét giải quyết đơn kiến nghị bà con bon Usroong, xã Đắk Drông (10.05.2023 15:17)
   
Công văn số 1148/UBND-VP ngày 09/5/2023 của UBND huyện về việc trả lời đơn của ông Ngô Đăng Mậu và Nguyễn Thị Thìn (10.05.2023 15:17)
   
Công văn số 240/UBND-VP ngày 06/2/2023 của UBND huyện về việc xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Vinh (07.02.2023 15:07)
   
Công văn số 233/UBND-VP ngày 06/2/2023 của UBND huyện về việc xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Lương Thong Rong (07.02.2023 15:07)
   
Công văn số 1022/UBND-VP ngày 24/4/2023 của UBND huyện về việc chỉ đạo thực hiện các kiến nghị theo kết quả xác minh đơn tố cáo tại trường tiểu học Vừ A Dính (04.02.2023 15:17)
   
Phiếu chuyển đơn số 18/PC-TCD ngày 29/7/2022 của Ban TCD về việc chuyển đơn ông Hà Lương Tri, TDP 8, Ea T'ling (12.08.2022 10:53)
   
Phiếu chuyển đơn số 17/PC-TCD ngày 27/7/2022 của Ban TCD về việc chuyển đơn ông Chu Văn Trí, Thanh Nam, Ea Pô (12.08.2022 10:53)
   
Hướng dẫn số 01/HD-TCD ngày 24/6/2022 của Ban TCD về việc hướng dẫn gửi đơn phản ánh của ông Trần Thanh Hóa (12.08.2022 10:53)
   
Phiếu chuyển đơn số 16/PC-TCD ngày 26/7/2022 của Ban TCD về việc chuyển đơn bà Nguyễn Thị Lan, TDP 4, Ea T'ling (27.07.2022 10:39)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :