Cư Jút khắc phục khô hạn, tập trung sản xuất vụ hè thu (05.06.2020 13:54)
   
Nông dân Cư Jút mở rộng diện tích trồng điều để tránh hạn (13.05.2020 09:12)
   
Nhiều nông dân Cư Jút chủ động đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm (16.04.2020 15:48)
   
Cư Jút, 3 công trình thủy lợi đang bị hạn nặng đe dọa đến năng suất cây trồng (24.03.2020 11:00)
   
Chính quyền và người dân đồng lòng chống hạn (20.03.2020 14:17)
   
Phòng, chống hạn hán mùa khô 2020: Nhiệm vụ vừa trước mắt vừa lâu dài (27.02.2020 15:50)
   
Phòng hạn hán mùa khô 2020: Cư Jút triển khai phương án cứu cây trồng chủ lực (18.02.2020 14:54)
   
Chủ động phòng chống hạn (03.02.2020 08:33)
   
Để hồ tiêu không lao đao (06.11.2019 14:41)
   
1 ha trồng dưa chuột lấy hạt, thu hơn 500 triệu đồng (06.11.2019 14:41)
   

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp