Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 20/7/201+ (11.11.2019 15:33)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 17/8/2019 (11.11.2019 15:33)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 22/6/2019 (11.11.2019 15:31)
   
Chuyên mục Cải cách hành chính ngày 18/5/2019 huyện Cư Jút (11.11.2019 15:27)
   
Ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính (07.10.2019 15:43)
   
Bàn về giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (07.10.2019 15:43)
   
Từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (02.10.2019 07:45)
   
Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp (02.10.2019 07:45)
   
Tập trung cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (15.08.2019 13:49)
   
Cải cách thủ tục hành chính theo hướng “Ðơn giản hơn - Ðúng hẹn hơn - Thân thiện hơn” (12.08.2019 09:06)
   

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :