Chính trị xã hội (30.10.2019 14:02)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019

Phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức vào chiều 29/10, với sự chủ trì của đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhằm xem xét, cho ý kiến một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

 

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng theo những nội dung đã thông qua tại phiên họp

    <p>Thường trực HĐND tỉnh đ&atilde; xem x&eacute;t C&ocirc;ng văn số 4716 của UBND tỉnh về việc xin &yacute; kiến mức thu học ph&iacute; năm học 2019-2020 theo Nghị quyết số 26 ng&agrave;y 10/12/2015 của HĐND tỉnh. Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giữ nguy&ecirc;n&nbsp; mức thu học ph&iacute; năm học 2019-2020 đối với gi&aacute;o dục mầm non v&agrave; gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng quy định tại Nghị quyết số 26 đến năm học 2020-2021 tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh. Về ph&iacute;a UBND tỉnh cần nghi&ecirc;n cứu h&agrave;ng năm nếu chỉ số gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều biến động, mức thu học ph&iacute; dự kiến tăng thấp so với mức quy định tại Nghị quyết số 26 th&igrave; chủ động thực hiện. Trường hợp khi chỉ số gi&aacute; ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong năm tăng cao, UBND tỉnh b&aacute;o c&aacute;o HĐND tỉnh xem x&eacute;t, điều chỉnh cho ph&ugrave; hợp với thực tế.</p>

    <p>Đối với đề nghị tại C&ocirc;ng văn số 4485 ng&agrave;y 18/9/2019, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, để tạo thuận lợi cho việc mua sắm m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp danh mục c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng từ c&aacute;c cơ quan, đơn vị c&oacute; nhu cầu cấp thiết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để c&oacute; cơ sở xem x&eacute;t, thống nhất.</p>

    <p>Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất th&ocirc;ng qua kiến nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với C&ocirc;ng ty TNHH H&ugrave;ng Linh.</p>

    <p>Phi&ecirc;n họp cũng xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua dự kiến thời gian tổ chức c&aacute;c phi&ecirc;n họp Thường trực HĐND tỉnh để&nbsp;thống nhất nội dung, kết quả thẩm tra c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o, dự thảo nghị quyết của c&aacute;c Ban HĐND tỉnh tr&igrave;nh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.</p>

    <p>Phi&ecirc;n họp cũng đ&atilde; xem x&eacute;t, th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o kết quả gi&aacute;m s&aacute;t việc chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật trong quy hoạch, quản l&yacute; quy hoạch v&agrave; khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh giai đoạn 2010-2019. Về vấn đề n&agrave;y, đồng ch&iacute; L&ecirc; Diễn y&ecirc;u cầu, c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; lại gi&aacute; trị nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n, tạm dừng cấp giấy ph&eacute;p khai th&aacute;c mới đối với một số t&agrave;i nguy&ecirc;n như đ&aacute;, c&aacute;t cũng như đ&aacute;nh gi&aacute; lại việc ph&acirc;n cấp trong quản l&yacute; nhằm hạn chế thất tho&aacute;t t&agrave;i nguy&ecirc;n.</p>

    <p>Tin, ảnh: Nguyễn Hiền</p>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
    <p style="text-align:justify">Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy&nbsp;Nguyễn Đ&igrave;nh Trung trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho c&aacute;c c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo</p>
    </td>
  </tr>
</tbody>

Theo đó, đồng chí K’Thanh, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;  đồng chí Lê Sỹ Tuân, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí H’Vi Êban, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa; đồng chí Lê Thị Trúc Linh, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Gia Nghĩa được điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh để giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỉnh ủy cũng công bố bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đối với đồng chí Đỗ Tấn Sương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng hoa, chúc mứng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung chúc mừng và mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí đến nhận công tác sớm nắm bắt công việc, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, thống nhất, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Phan Tân

 

Theo Đắk Nông online


Số lượt người xem: 0 Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Tin đang được cập nhật....

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  ...
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  6
  6
  4
  2
  2

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3