Tra cứu Thủ tục hành chính
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện năm 2019
Xem word online
2 Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp xã năm 2019
Xem word online
3 Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem word online
4 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v Phê duyệt bộ TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
Xem word online
5 Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND huyện Cư Jút V/v phê duyệt PA cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đợt I/2019
Xem word online
6 Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v công bố Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện.
Xem word online
7 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện
Xem word online
8 Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; thủ tục hành chính liên thông từ cấp xã lên cấp tỉnh lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tại Một cửa điện tử
Xem word online
9 Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v Công bố danh mục TTHC sử đổi, bổ sung lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và TTHC lĩnh vực Dân số mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Xem word online
10 Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện tại Một cửa điện tử
Xem word online
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :