Chính trị (04.08.2020 09:24)

Thông báo số 54/TB-UBND ngày 03/8/2020 của UBND huyện Cư Jút về Chức vụ, chữ ký ông Nghiêm Hồng Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Cư Jút Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND huyện thông báo chức vụ, chữ ký ông Nghiêm Hồng Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :