Thông báo (28.11.2019 10:05)

Thông báo số 174-TB-HĐND ngày 27/11/2019 về việc triệu tập kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Cư Jut Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

undefined

Xem chi tiết tại đây.


Bản in >
Liên kết Website

Số lượt truy cập

0
0
6
6
4
2
2

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
3