Thông tin chỉ đạo điều hành (21.07.2021 10:09)

Thông báo chức vụ, chữ ký của ông Bùi Công Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND huyện Thông báo chức vụ, chữ ký của ông Bùi Công Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :