Thông tin chỉ đạo điều hành (21.07.2021 09:44)

Thông báo chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND huyện về việc Thông báo chức vụ, chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :