Hoạt động thường trực (21.06.2021 10:52)

Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao

Theo báo cáo số 70/BC-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, theo chiều hướng thuận lợi.

heo đó, thực hiện Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động của các sở, ban, ngành, hiện nay số lượng các phòng chuyên môn của các cơ quan, đơn vị từ 145 phòng trực thuộc giảm xuống còn 99 phòng (giảm 46 phòng).

Đối với các chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị thì từ 15 đơn vị giảm còn 10 đơn vị (giảm 5 đơn vị). Đối với các phòng trong chi cục, ban và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị thì không thành lập phòng bên trong; đồng thời chuyển bộ phận văn thư, thủ quỹ, kế toán, lái xe về văn phòng sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và thực hiện theo chế độ chuyên viên trực tuyến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Riêng các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp-PTNT do đặc thù ngành đề nghị cho phép thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc nhưng số lượng phòng cũng giảm đến 6 phòng. Về số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn dự kiến giảm 46 trưởng phòng, 5 chi cục trưởng. Đối với cấp phó thì giảm 60 phó trưởng phòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng hoa, chúc mừng bác sĩ Đặng Thành được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Qua phê duyệt phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành trực thuộc UBND tỉnh, tỉnh cũng đã giảm được 46 tổ chức phối hợp liên ngành. Cụ thể, tỉnh hợp nhất 13 tổ chức phối hợp liên ngành thành 5 tổ chức do trùng lắp về phạm vi nhiệm vụ; giải thể 38 tổ chức phối hợp liên ngành, do hết nhiệm vụ, không còn hoạt động trên thực tế hoặc hoạt động theo giai đoạn, vụ việc trong thời gian ngắn.

Hiện nay, Sở Nội vụ cũng đang rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các kết quả hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông để tham mưu UBND tỉnh tiến hành sáp nhập lại.

Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm nghiệm các mẫu hoá chất.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tính từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh đã tinh giản được 219 trường hợp (năm 2015: 28 trường hợp; năm 2016: 55 trường hợp; năm 2017: 115 trường hợp; năm 2018: 47 trường hợp), với tổng số tiền chi trả cho các trường hợp trên 22,5 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hiện nay có tổng cộng 176 thôn, buôn, bon, tổ dân phố cấp huyện đề xuất điều chỉnh, sáp nhập (chưa có thị xã Gia Nghĩa). Hiện tại, UBND tỉnh đang xem xét, quyết định cho chủ trương sáp nhập các thôn, tổ dân phố.

Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm máu cho bệnh nhân.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã cơ bản đồng thuận, thống nhất cao đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương nhất quán của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một số cơ quan thực hiện rất tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy như Sở Nông nghiệp-PTNT giảm 2 phòng, 2 chi cục trực thuộc, giảm 19 đơn vị sự nghiệp; Sở Y tế giảm 2 phòng, giảm 19 đơn vị sự nghiệp… Bên cạnh đó, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân, cán bộ hưu trí…

Đáng chú ý, việc thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã thể hiện sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Tỉnh ủy. Sau khi các đề án được phê duyệt và qua quá trình thực hiện sẽ có những tác động tích cực, hiệu quả, xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh gọn, phù hợp, giảm bớt đầu mối, góp phần tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động quản lý nhà nước. Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dựa trên sự lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn phù hợp với việc làm.

Cùng với việc tinh giản biên chế, tỉnh cũng đã chú trọng tới việc đổi mới công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyển được những người có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã. UBND tỉnh cũng ban hành cơ chế, chính sách thu hút những người có trình độ đào tạo sau đại học, đại học loại giỏi vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh nhằm kịp thời thay thế những người nghỉ hưu, thôi việc cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy còn gặp những khó khăn nhất định nhưng những kết quả nói trên là cơ sở để tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện chủ trương Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng đạt chất lượng, hiệu quả hơn nữa.

 

Thực hiện Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã phê duyệt một số đề án của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tỉnh giảm được 60 đơn vị sự nghiệp, giảm 60 cấp trưởng, còn cấp phó tạm thời giữ nguyên theo quy định.


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :