Lấy ý kiến hồ sơ quy hoạch điểm tái định cư xã Đắk D'rông và xã Cư K'nia (13.07.2023 09:03)
   
31/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chuyên sâu (08.01.2023 09:19)
   
uyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (17.12.2022 09:23)
   
Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (13.12.2022 09:20)
   

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :