QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TCD VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ (07.08.2019 09:26)

Quy định Công tác tiếp công dân và Giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện Cư Jút

undefined

Xem chi tiết Tại đây


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :