Công văn số 381/UBND-VP ngày 04/3/2022 của UBND huyện về việc phối hợp trong đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (04.03.2022 08:55)
   
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện về việc Tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh phục vụ bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cư Jút (04.03.2021 10:04)
   
Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện về việc tổ chức TCD, XL, GQĐT, KN, TC, KN, PA phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, KN, PA phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (07.07.2020 08:31)
   
Quy định Công tác tiếp công dân và Giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện Cư Jút (07.08.2019 09:26)
   
Tin QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TCD VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ (24.05.2019 13:35)
   

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :