Chính trị (29.10.2020 15:40)

Ngày 28/10/2020 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện

Tham dự kỳ họp có 34/37 vị đại biểu HĐND huyện có mặt, cùng lãnh đạo một số phòng, đơn vị.

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp

 

Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, HĐND huyện đã quyết nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về việc ủy quyền UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C phát sinh ngoài danh mục dự án đã được HĐND huyện thông qua để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trên địa bàn huyện; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công năm 2021.

 

Toàn cảnh Kỳ họp

 

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đổi mới. Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 13 dự thảo nghị quyết, Quyết định chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương đảm bảo đúng luật định, đồng thời tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, HĐND huyện đã thông qua 13 Nghị quyết, cụ thể:

 

1. Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019;

 

2. Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án cần thiết và cấp bách thuộc nhóm C phát sinh ngoài danh mục dự án kế hoạch đầu tư công đã được HĐND huyện thông qua;

 

3. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, xã Đắk D'rông; Hạng mục: 03 phòng học, 03 phòng chức năng;

 

4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cư K’nia; Hạng mục: 04 phòng chức năng và 02 phòng học (2 tầng);

 

5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Nguyễn Công Trứ, xã Đắk D’rông; Hạng mục: 04 phòng học, 04 phòng chức năng (2 tầng);

 

6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Đắk D’rông; Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng (02 tầng);

 

7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Đắk D’rông; Hạng mục: Nhà hiệu bộ;

 

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Vừ A Dính, xã Đắk D’rông; Hạng mục: Nhà lớp học 10 phòng (02 tầng);

 

9. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ea T’ling; Hạng mục: 04 phòng chức năng (02 tầng);

 

10. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phạm Đức Vang;

 

11. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cư Jút, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Hạnh;

 

12. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cư Jút, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tạ Bửu Đức;

 

13. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Cư Jút, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Đăng Khoa.

 

Các đồng chí Chủ tọa bỏ phiếu bầu 

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :