LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 TỪ NGÀY 16/12/2019 - 20/12/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Hai

16/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

 

 

- Dự giao ban Thường trực Huyện ủy.

Ba

17/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

- Dự Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021

18/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

- Dự Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021

Năm

19/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

Sáu

20/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

- Dự Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước năm 2020