LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 TỪ NGÀY 21/10/2019 - 25/10/2019

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Hai

21/10

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

- Dự họp giao ban tuần.

- Đ/c Quang – PCT UBND huyện dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 166 của Sở Khoa học công nghệ để công bố Quyết định kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện.

 

- Dự giao ban Thường trực Huyện ủy.

Ba

22/10

Buổi sáng

 

 

 

Buổi chiều

- Dự Hội nghị kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.

23/10

Buổi sáng

Buổi chiều

 

Năm

24/10

Buổi sáng

 

 

Buổi chiều

- Đ/c Quang – PCT UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra số 166 của Sở khoa học và Công nghệ tại Hội trường UBND huyện.

Sáu

25/10

Buổi sáng

Buổi chiều