LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 TỪ NGÀY 30/11/2020 - 04/12/2020

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Hai

30/11

Buổi sáng

 

 

Buổi chiều

- Sơ kết tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2020

 

 

- Dự giao ban Thường trực Huyện ủy.

Ba

01/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

 

02/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều

 

 

Năm

03/12

Buổi sáng

 

 

Buổi chiều

 

 

 

Sáu

04/12

Buổi sáng

 

Buổi chiều