Cải cách hành chính (30.08.2021 09:20)

Kho bạc Nhà nước Cư Jút, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-BCĐ của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Đăk Nông từ 18 giờ ngày 21/8/2021 toàn huyện Cư Jút áp dụng Chị thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Theo đó KBNN Cư Jút triển khai những nhiệm vụ góp phần cũng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

 

1. Thực hiện phân công, bố trí công chức làm việc luân phiên tại cơ quan để đảm bảo duy trì mọi hoạt động thường xuyên, không để công việc bị ách tắc, đình trệ, đặc biệt là công tác liên quan đến giao dịch thu, chi NSNN.

 

 

            Công chức KBNN Cư Jút xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công

 

2. Toàn thể công chức KBNN Cư Jút thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh do chính quyền địa phương ban hành; bố trí ngay cửa ra vào Trụ sở Kho bạc Mã QR, sổ khai báo y tế, nước sát khuẩn… để phục vụ khách hàng có nhiệm vụ cấp bách phải đến liên hệ công tác; Triệt để thực hiện giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến KBNN, tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đặc biệt là các nhiệm vụ chi cấp bách phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, tiền lương công chức, viên chức, người lao động.

         

 

 

 

Công chức bảo vệ kiểm tra đo thân nhiệt và khai báo y tế cho khách hàng

 

3. Lấy khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Phối hợp, trao đổi, nghiên cứu trả lời thoả đáng, hướng dẫn tận tình các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị giao dịch trong việc chi ngân sách qua Kho bạc.

 

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc về công tác thu, chi NSNN trên địa bàn huyện qua KBNN Cư Jút, các cá nhân, đơn vị có thể chủ động liên hệ qua số điện thoại di động 0973.542.542 (Đ/c Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Giám đốc KBNN Cư Jút), hoặc số điện thoại di động 0933.464.748 (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm, Kế toán trưởng KBNN Cư Jút) để kịp thời phản ánh thông tin, phối hợp giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng.

 

Tin: Nguyễn Thị Thu Nhi_KBNN Cư Jút

 

         


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :