Thông báo trả lời khiếu nại công dân Nguyễn Thị Đào, thôn 2, xã Đắk Wil (17.10.2023 20:50)
   
Thông báo kết quả trả lời công dân Đinh Công Duận, Thôn 1, xã Cư K'nia (17.10.2023 20:50)
   
Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh , kiến nghị khiếu của bà Trương Thị Vi Hạ, bà Mạc Thị Minh, thị trấn EaTling; vụ tranh chấp giữa các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ tại tiểu khu 834, xã Eapô (15.10.2023 20:50)
   
Thông báo trả lời đơn bà Đoàn Thị Hiền, thôn 13, xã Tâm Thắng (17.09.2023 20:50)
   
Báo cáo trả lời khiếu nại ông Nguyễn Văn Đức, TDP 1, thị trấn Ea T'ling (07.09.2023 20:50)
   
Thông báo số 67/TB-TNMT ngày 26/5/2023 về việc trả lời kiến nghị của công dân Lê Tiến Dũng ( TDP9, thị trấn Ea T'ling) (01.06.2023 09:21)
   
Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20/5/2023 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Tiến Dũng, thường trú tại TDP 9, thị trấn Ea T'ling (30.05.2023 16:15)
   
Báo cáo số 94/BC-GD&ĐT ngày 28/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giải quyết đơn tố cáo công dân (10.05.2023 15:17)
   
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 24/4/2023 của UBND huyện Cư Jút về việc giải quyết nội dung đơn khiếu kiện của bà Trương Thị Vy Hạ (26.04.2023 15:07)
   
Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các hộ đồng bào có đất tại tiểu khu 834, xã Ea Pô với Công ty Vĩnh An (10.03.2023 15:07)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :