Báo cáo số 24/BC-TTr ngày 14/8/2019 của Thanh tra huyện về việc thẩm tra, xác minh đơn tố cáo của ông Vũ Đức Vinh, Cụm 3 tầng, Ea Pô (19.08.2019 12:32)
   
Công văn số 13/CV-TCD ngày 07/8/2019 của Ban tiếp công dân huyện về kết quả trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Loan - thị trấn Ea Tling (08.08.2019 14:13)
   
Báo cáo số 21/BC-TTr ngày 26/7/2019 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Chương thôn Đồi Mây, Đắk Wil (31.07.2019 09:14)
   
Thông báo cáo số 40/TB-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện V.v Xác minh phản ánh của công dân Trương Công Hoa - Cụm 3 Tầng - xã EaPô (09.07.2019 15:11)
   
Công văn số 1727/UBND-TTr ngày 13/7/2019 V/v Trả lời kiến nghị, phản ánh của ông Đặng Bá Mừng (09.07.2019 15:09)
   
Tin KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ (24.05.2019 13:36)
   
Phòng LĐTBXH - Công văn số 108-LĐTBXH-CSCC ngày 11/7/2019 về việc trả lời đơn đề nghị bà Đỗ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Vân Khánh (20.08.2019 18:06)
   
Phiếu chuyển đơn số 37/PCD-TCD ngày 08/7/2019 của Ban Tiếp công dân V/v chuyển công văn của Thanh tra tỉnh Đắk Nông (Phạm Văn Chương) (20.08.2019 18:06)
   
Phiếu chuyển đơn số 36/PCD-TCD ngày 08/7/2019 của Ban Tiếp công dân V/v chuyển đơn công dân Vũ Đức Vinh - Cụm 3 - xã Ea Pô (20.08.2019 18:06)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2