Thông báo số 67/TB-TNMT ngày 26/5/2023 về việc trả lời kiến nghị của công dân Lê Tiến Dũng ( TDP9, thị trấn Ea T'ling) (01.06.2023 09:21)
   
Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20/5/2023 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Tiến Dũng, thường trú tại TDP 9, thị trấn Ea T'ling (30.05.2023 16:15)
   
Báo cáo số 94/BC-GD&ĐT ngày 28/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc giải quyết đơn tố cáo công dân (10.05.2023 15:17)
   
Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 24/4/2023 của UBND huyện Cư Jút về việc giải quyết nội dung đơn khiếu kiện của bà Trương Thị Vy Hạ (26.04.2023 15:07)
   
Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các hộ đồng bào có đất tại tiểu khu 834, xã Ea Pô với Công ty Vĩnh An (10.03.2023 15:07)
   
Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện về việc kết quả giải quyết đơn của các hộ dân thôn 2, xã Đắk Wil (04.02.2023 15:17)
   
Công văn số 123/TNMT-TH ngày 15/11/2022 của Phòng TN&MT V/v trả lời đơn khiếu nại của công dân Lưu Thị Ngọc Duyên (đất CưKnia) (29.11.2022 09:54)
   
Công văn số 156/CV-BQLDA&PTQĐ ngày 22/11/2022 V/v trả lời của ông Hứa Hồng Sơn thường trú tại TDP 4 thị trấn EaT'ling huyện Cư Jút (23.11.2022 13:54)
   
Báo cáo số 04/BC-TCD ngày 21/11/2022 của Ban TCD về trả lời kiến nghị công dân có đất trong DA KDC tập trung TDP 3 (23.11.2022 08:57)
   
Công văn số 115/CV-BQLDA&PTQĐ V/v trả lời đơn bà Phạm Thị Mỳ, TDP11, thị trấn Ea T'ling (13.10.2022 13:54)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :