Công văn số 147/NV-CDCQ ngày 07/7/2020 của phòng Nội vụ về việc trả lời kiến nghị bà Đặng Thị Mai, thôn 10, Đắk D'rông (16.07.2020 14:37)
   
Công văn số 24/NV-TĐKT ngày 29/5/2020 của Phòng Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của ông Phạm Đăng Ái, thôn 1, xã Cư Knia (23.06.2020 14:29)
   
Công văn số 26/CV-PTCD ngày 14/5/2020 của Ban Tiếp dân về kết quả xử lý đơn bà Trương Thị Vy Hạ (19.05.2020 15:51)
   
Thông báo số 33/TB-TNMT ngày 20/4/2020 của phòng Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời đơn bà Trương Thị Vy Hạ, 367 Nguyễn Tất Thành, Ea Tling (21.04.2020 11:09)
   
Công văn số 130/BC-CCTHA ngày 23/3/2020 của Chi cục Thi hành án huyện Cư Jut về kết quả xử lý đơn ông Nguyễn Ngọc Quý - Thôn 3 - xã Nam Dong (02.04.2020 13:29)
   
Thông báo số 21/TB-TNMT ngày 24/3/2020 của Phòng Tài nguyên - Môi trường về việc giải quyết đơn kiến nghị công dân Nguyễn Văn Hùng, Trần Hưng Đạo, Ea Tling (26.03.2020 08:58)
   
Thông báo số 19/TB-TNMT ngày 19/3/2020 của phòng Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết kiến nghị của ông Quách Tự Thành, TDP4, Ea Tling (24.03.2020 10:57)
   
Thông báo số 180/TB-PC03 ngày 12/3/2020 của Phòng CS Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông về kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bình, phương Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa (24.03.2020 10:53)
   
Công văn số 653/UBND-TNMT ngày 18/3/2020 của UBND huyện V/v trả lời kiến nghị của bà Trương Thị Vy Hạ, TDP 6, Ea Tling (20.03.2020 08:39)
   
Công văn số 06/TCD ngày 17/3/2020 của Ban tiếp dân về kết quả giải quyết đơn của một số hộ dân thôn 12, xã Nam Dong (18.03.2020 09:12)
   

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp