Thông báo số 03/PC-TCD ngày 23/4/2021 của Ban TCD về kết quả Tiếp công dân ngày 22/4/2021 (ông Y Tuyết H'ra, buôn K'Na, Đắk Wil) (13.05.2021 14:55)
   
Thông báo số 15/TB-TCD ngày 11/12/2020 của Ban TCD về kết quả TCD ngày 10/12/2020 (ông Nguyễn Hải Đăng, TDP 7, Ea Tling) (05.01.2021 08:26)
   
Thông báo số 14-TB-BTCD ngày 04/11/2020 Về Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 22/10/2020 của bà Nguyễn Thị Đào, Thường trú tại: Phường Ea Tam, TP.BMT, tỉnh Đăk Lăk (05.11.2020 10:12)
   
Thông báo số 13/TB-TCD ngày 09/10/2020 của Ban tiếp công dân về kết quả tiếp dân ngày 25/9/2020 (ông Đinh Xuân Thao, HTX Cao Nguyên Xanh) (27.10.2020 09:36)
   
Thông báo số 12/TB-TCD ngày 07/10/2020 về Kết quả tiếp công dân ngày 01/10/2020 (12.10.2020 10:15)
   
Kết luận số 02/KL-TTr ngày 18/9/2020 của Thanh tra huyện về Kết luận thanh tra Luật NSNN tại xã Đắk Wil (07.10.2020 13:50)
   
Thông báo số 10/TB-TCD ngày 20/7/2020 về kết quả tiếp công dân ngày 09/7/2020 (22.07.2020 16:02)
   
Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Đình Hùng và bà Trương Thị Vy Hạ, thường trú số nhà 367, Nguyễn Tất Thành, Ea Tling, Cư Jút (lần đầu) (16.07.2020 14:38)
   
Thông báo số 09/TB-TCD ngày 10/7/2020 của Ban TCD về kết quả tiếp công dân ngày 18/6/2020 (16.07.2020 14:28)
   
Kết luận số 01/KL-TTr ngày 25/6/2020 của Thanh tra huyện về việc Thanh tra thực hiện các chương trình MTQG tại các xã trên địa bàn huyện (06.07.2020 10:42)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :