Thông báo số 21/TB-TCD ngày 08/8/2019 của Ban tiếp công dân huyện về kết quả tiếp công dân ngày 01/8/2019 (ông Nguyễn Đình Tài - thường trú 150 Nguyễn Văn Linh) (13.08.2019 08:51)
   
Thông báo số 20/TB-TCD ngày 29/7/2019 của Ban Tiếp công dân về kết quả tiếp công dân ngày 26/7/2019 (31.07.2019 09:08)
   
Thông báo số 11/TB-TCD ngày 02/4/2019 của Ban Tiếp công dân về kết quả TCD ngày 28/3/2019 - Tập thể nhân dân thôn 5 - Trúc Sơn (09.07.2019 16:24)
   
Thông báo số 12/TB-TCD ngày 05/4/2019 của Ban Tiếp công dân về kết quả TCD ngày 04/4/2019 - Bà Trương Thị Lan - Thôn2 - Hòa Phú (09.07.2019 16:20)
   
Thông báo số 13/TB-TCD ngày 16/4/2019 của Ban Tiếp công dân về kết quả TCD ngày 11/4/2019 - Ông Phạm Văn Vu - xã Trúc Sơn (09.07.2019 16:12)
   
Thông báo số 14/TB-TCD ngày 24/4/2019 về kết quả TCD ngày 18/4/2019 - 11 hộ dân xóm 6 - Thôn 14 Nam Dong (09.07.2019 16:10)
   
Thông báo số 16-TB-TCD ngày 02/5/2019 của Ban TCD về kết quả TCD ngày 25/4/2019 - Ông Đào Xuân Thao - Thôn 1 - xã Tâm Thắng (09.07.2019 16:04)
   
Thông báo số 19/TB-TCD ngày 27/6/2019 của Ban tiếp công dân về kết quả tiếp công dân ngày 27/6/2019 - ông Lê Minh Hiếu - Thôn 1 - Tâm Thắng (09.07.2019 15:16)
   
Tin KẾT LUẬN TCD (24.05.2019 13:36)
   
Thông báo số 14/TB-TCD ngày 04/6/2019 của Ban Tiếp dân về kết quả tiếp dân ngày 30/5/2019 - Ông Phạm Văn Vu - Thôn 6 - Trúc Sơn (20.08.2019 18:06)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2