Tin học văn phòng (07.08.2019 14:23)

Kế hoạch Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

Ngày 21/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề: "Kinh doanh lành mạnh – tiêu dùng bền vững".

Mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân nắm được những kiến thức liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Cạnh tranh để góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, có trách nhiệm cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong các hoạt động kinh tế đất nước.

Theo đó, các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2019, trong đó các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2019.

Các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam gồm:  công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức lớp tập huấn phổ biến phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật Cạnh tranh và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh; phổ biến kiến thức liên quan đến công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng …

Để tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan báo, đài thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch.


Số lượt người xem: 0 Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

   Tin đang được cập nhật....

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  ...
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  3
  6
  7
  4
  1

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2