QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TCD VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ (07.07.2020 08:31)

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện về việc tổ chức TCD, XL, GQĐT, KN, TC, KN, PA phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, KN, PA phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

undefined

Xem danh sách chi tiếtBản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :