thông tin tuyên truyền (26.05.2021 09:10)

Kế hoạch số 21-KH/BTGTU ngày 07/5/2021 của Ban Tuyên giáo về việc Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :