Cải cách hành chính (12.06.2024 22:12)

Huyện Cư Jút tập trung nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Bởi vậy, việc cải thiện và nâng cao chỉ số này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở ở huyện CưJút để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

 

duong nguyen tat thanh

 

Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, huyện Cư Jút đã tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi giao dịch hành chính. Điển hình trong đó là sáng kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng giải quyết TTHC, sự phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, Bộ phận một cửa của 8 xã, thị trấn. Kết quả đánh giá hàng tháng được tổng hợp để kịp thời nhắc nhở công chức rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, hướng đến sự phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Mặt khác, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã còn được niêm yết công khai tại trụ sở thôn, buôn, bon , TDP nhằm giúp người dân dễ dàng tra cứu, chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ theo từng TTHC trước khi giao dịch tại cơ sở tránh phải đi lại nhiều lần. 

 

tam thang dung ma qr cchc mp4 snapshot 02 37 2024 06 12 15 40 01

 

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024  huyện Cư Jút đã  tiếp nhận 7.149 hồ sơ thủ tục hành chính ; trong đó đã giải quyết: 6.919 hồ sơ,  đúng hạn: 6.803 hồ sơ chiếm 98.3 %;  không phát sinh đơn, thư phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.   

 

00925 mts snapshot 00 03 2024 06 12 15 31 05

 

Công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục được huyện triển khai dưới nhiều hình thức như: Chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử UBND huyện; duy trì chuyên mục CCHC trên sóng phát thanh; phổ biến các nội dung CCHC đến cán bộ, công chức trong cuộc họp giao ban, định kỳ và duy trì các pa-nô tuyên truyền CCHC tại địa phương.  Đặc biệt hơn, để nâng cao Chỉ số PAPI, UBND huyện đã tổ chức điều tra xã hội học   để đánh giá khách quan, chính xác mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, thị trấn, về các vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, như:  Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;  thái độ phục vụ của cán bộ… Kết quả điều tra  cho thấy,  tất cả các xã, thị trấn đều xếp loại khá, tốt trở lên. 

 

cchc nam donghinh mpg snapshot 00 56 2024 06 12 15 38 39

 

Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ ở các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Qua thanh tra, kiểm tra góp phần quan trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.   Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, xây dựng hệ thống y tế từng bước hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  Cùng với kết quả trên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã thực hiện sinh động trách nhiệm giải trình với người dân, thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Điều này không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở mà còn thể hiện sự gần gũi, trọng dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. 

 

02154 mts snapshot 00 04 2024 06 12 15 36 52

 

Thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tập trung CCHC, gắn với chuyển đổi số nhằm nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.  Hiện, huyện CưJút  đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI. Phấn đấu đưa chỉ số PAPI năm 2024 của huyện vươn lên xếp hạng ở  top đầu của tỉnh. 

 

Thực hiện: Hữu Phương, TTVHTT&TT


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :