Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày thành lập huyện Cư Jút (19/6/1990 - 19/6/2018)
> Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2018 (21/06)
Xem tại đây: TÀI LIỆU
> Thông báo số 63/TB-HĐND ngày 15/6/2018 của HDND huyện V/v triệu tập kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Cư Jút khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/06)
Xem tại đây: 63/TB-HĐND
> Tài liệu giao ban ngày 18/6 (15/06)
Xem tại đây: TÀI LIỆU
> Tài liệu họp lấy ý kiến các dự thảo Báo cáo (13/06)
Tải về tại đây: TÀI LIỆU
> Công văn số 26-CV/ĐU ngày 12/6/2018 của Đảng ủy CQCQ V/v Gửi danh sách Đảng viên (13/06)
Xem tại đây: 26-CV/ĐU

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  7
  5
  1
  3
  0
  3

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  9