Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 10  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBBC huyện V/v công bố danh sách chính thức người trúng tuyển đại biểu HĐND huyện Cư Jút, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Cư Jút
tải pdf về
Giấy mời số GM/UBBC, ngày 2/3/2016 của UBBC V/v triển khai công tác bầu cử
tải pdf về
Công văn số 08/NV-UBBC ngày 29/2/2016 của UBBC V/v nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp NK 2016 - 2021
tải pdf về
Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND huyện V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện NK 2016 - 2021
tải pdf về
Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 23/2/2016 của Ủy ban Bầu cử huyện Cư Jút V/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện
tải pdf về
Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 23/2/2016 của Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND NK 2016 - 2021 V/v thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện NK 2016 - 2021
tải pdf về
Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 23/2/2016 của UBBC huyện Cư Jút V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Cư Jút NK 2016 - 2021
tải pdf về
Quyết định số 07/QĐ-UBBC ngày 23/2/2016 của UBBC huyện Cư Jú V/v thành lập các tiểu ban giúp việc cho UBBC Đại biểu HĐND huyện NK 2016 - 2021
tải pdf về
Kế hoạch số 2a/KH-UBND ngày 04/2/2016 của UBND huyện V/v triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp NK 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Cư Jút
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
1
7
5
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6