Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 105  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện V/v chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
tải pdf về
Quyết định số2090a/QĐ-UBND, ngày 12/9/2017 của UBND huyện V/v Kiện toàn Ban Biên tập và tổ giúp việc trang TTĐT huyện Cư Jút
tải pdf về
Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 05/9/2018 của UBND huyện V/vđẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
tải pdf về
Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND huyện V/v Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
tải pdf về
Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND huyện V/v phân công công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện Cư Jút, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa VI
tải rar về
Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND huyện V/v Ban hành quy chế phối hợp công tác của UBND huyện và Đoàn TNCS HCM huyện GĐ 2018 - 2020
tải pdf về
Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND huyện V/v Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Cư Jút
tải pdf về
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND huyện Cư Jút V/v triển khai, thực hiện Chương trình hợp tác giữa chính quyền huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông , Việt Nam và Chính quyền huyện PechrChenda, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia năm 2018
tải pdf về
Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện V/v Ban hành KH thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của UBND huyện Cư Jút
tải pdf về
Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND huyện V/v Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đô thị 2017
tải pdf về
Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND huyện về việc ban hành KH hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn huyện Cư Jút
tải pdf về
Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 08/1/2018 của UBND huyện V/v ban hành KH rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyềnquản lý và phạm vi giải quyết cấp huyện năm 2018
tải pdf về
Nghị quyết và Thông báo sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021
tải rar về
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2018 gắn với thực hiện thắng lợi Chương trình XDNTM và ĐTVM trên địa bàn huyện Cư Jút
tải pdf về
Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện V/v thay đổi bổ sung thành viên Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sư năm 2018
tải pdf về
Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 2610/2017 của UBND huyện Về việc Ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Cư Jut
tải pdf về
Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " huyện Cư Jut
tải pdf về
Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 12/9/2017 của UBND huyện V/v Thực hiện Chương trình số 40-CT/HU ngày 08/8/2017 của BTV Huyện ủy về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế đến năm 2020
tải pdf về
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 21/8/2017 của HĐND huyện V/v thay đổi, phân công lại Tổ trưởng, Tổ phó và đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
6
3
8
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
3