Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 393  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Thông tư liên tịch số: 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP, ngày 14/02/2014 của Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ - Bộ Quốc phòng
tải pdf về
Công văn số: 689/UBND-NN, ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc tổ chức Lễ Mittinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014
tải pdf về
Quyết định số 2194/QĐ-UBND, ngày 17/12/2013 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Đưa ra khỏi Danh mục văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực
Xem word online
Đề án số 25/2013/QĐ-UBND, ngày 26/11/2013 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
tải pdf về
Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND, ngày 31/12/2013 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Nghị định số: 208/2013/NĐ-CP Quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
tải pdf về
Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
tải pdf về
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
tải pdf về
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
tải pdf về
Nghị định số 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
tải pdf về
Nghị định số 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
tải pdf về
Thông tư số 07/2014/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
tải pdf về
Quyết định số 124/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020.
tải pdf về
Quyết định số: 312/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
tải pdf về
Niên giám thống kê 2013
tải rar về
Quy định về bản đồ địa chính
Xem word online
Thông tư liên tịch số: 71/2014/TTLT-BTC-BNV, ngày 30/5/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ nội vụ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm vè sử dụng kinh phí quản lý hành chính đói với các cơ quan nhà nước.
tải pdf về
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc quy định về hồ sơ địa chính
tải rar về
Quyết định số: 1299/QĐ-TTg, ngày 4/8/2014 của Thủ tướng CHính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
tải pdf về
Công văn số 1447/TTg-KTN, ngày 13/8/2014 của TTg Chính phủ V/v Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
6
4
2
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
0